Renteloze lening wordt schenking?

| Meer

Renteloze lening wordt schenking?

Renteloze leningen komen veel voor, vooral in de familiesfeer. Als de renteloze lening steeds direct reëel opeisbaar is, is er volgens vaste jurisprudentie geen sprake van een schenking.
Jaarlijks kan op die renteloze lening het belastingvrije bedrag worden kwijtgescholden, dit jaar is dit voor ouders aan kinderen € 4.556,-, zodat de lening steeds kleiner wordt en er na een aantal jaren een flinke vermogensoverdracht kan hebben plaatsgevonden. Dit is een veelgebruikte methode voor ouders om hun kinderen voort te helpen en daarmee vermogen over te hevelen naar de volgende generatie. Door die vermogensoverheveling zal de nalatenschap van de ouders kleiner worden en zal dus te zijner tijd successierecht worden bespaard.


Auteur : Mr. E. Feijen